Gugumaji Lahatarisha Ziwa Tana

Gugumaji Lahatarisha Ziwa Tana

Mamlaka la kimazingira linalohusisha musitu na wanyama pori eneo la Amhara wamesema kuwa ikiwa hatua hazitachukuliwa kuthibiti mmea vamizi la gugumaji ndani ya Ziwa Tana, mmea huo huenda ukaenea maeneo mengine nchini, hivyo kusababisha uharibifu.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkedin
Share on Pinterest
Share on Telegram
Share on WhatsApp

Leave a comment

Related Posts