Gugumaji Lahatarisha Ziwa Tana
The water weed in lake Tana could cause both hydrological and biodiversity loss. By Dagim Terefe

This post is also available in: en ar am

Mamlaka la kimazingira linalohusisha musitu na wanyama pori eneo la Amhara wamesema kuwa ikiwa hatua hazitachukuliwa kuthibiti mmea vamizi la gugumaji ndani ya Ziwa Tana, mmea huo huenda ukaenea maeneo mengine nchini, hivyo kusababisha uharibifu.

No tags for this post.