Bonde la Nile Mashariki Wanahabari Hawaumii Peke Yao

Ishraqa Abbas

Changamoto zinazohusu upatikanaji wa habari za maji eneo la Nile, haziwakabili tu wanahabari. Wataalamu, wanasayansi na wanasiasa wahusika pia wao wanakabiliana na changamoto hii, hivyo kuifanya kazi ya wanahabari kuwa ngumu zaidi. Kama ilivyoangaziwa katika kongamano la sayansi ambalo lilijadili matatizo ya mawasiliano pamoja na habari za mausiano ya kisayansi, kati ya vyombo vya habari na wahusika watu waliotajwa hapo mbeleni.

Share the Post:

Related Posts